Σημαντικές Ημερομηνίες

26 Νοεμβρίου 2018 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
13 Φεβρουαρίου 2019 Υποβολή περίληψης μέχρι 500 λέξεων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
15 Φεβρουαρίου 2019 Ενημέρωση αποδοχής
15 Μαρτίου 2019 Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
26 Μαρτίου 2019 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
5 Απριλίου 2019 Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
12 – 14 Απριλίου 2019 Διεξαγωγή Συνεδρίου