Διοργανωτές

Συνδιοργανωτές:

  • Οργανισμός Ανοικτών τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ
  • eTwinning
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
  • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων
  • Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
  • Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσων
  • 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
  • 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου