20 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

-
20 Οκτωβρίου 2023 22 Οκτωβρίου 2023

More information

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

-
20 Οκτωβρίου 2023 22 Οκτωβρίου 2023

More information

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

Έναρξη εργασιών 11ου συνεδρίου ΤΠΕ και 9ου συνεδρίου eTwinning

-
20 Οκτωβρίου 2023 22 Οκτωβρίου 2023

More information