Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

  • Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.
  • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων
  • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.
  • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
  • Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.
  • Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
  • Διαδραστικοί πίνακες.
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική.
  • Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων του «Φωτόδεντρου».
  • Εκπαιδευτική Καινοτομία

Διαδίκτυο

  • Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.
  • Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.
  • Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.
  • Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».
  • Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.
  • Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
  • Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
  • Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).
  • Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.
  • Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.
  • Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
  • Δράσεις eTwinning
  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  • Ανοιχτές τεχνολογίες, ανοιχτά δεδομένα