ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να γραφτείτε στο συνέδριο παρακαλούμε να συμπληρώσετε την φόρμα:

http://bit.ly/2KSWODq

Η φόρμα συμπληρώνεται από όλους όσους θα παρακολουθήσουν το συνέδριο, είτε είναι εισηγητές είτε απλοί σύνεδροι που θα το παρακολουθήσουν.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύνεδροι Κόστος Εγγραφής
Εισηγητές – Μέλη e-Δικτύου 40 €
Εισηγητές – Μη Μέλη e-Δικτύου 50 €
Σύνεδροι – Παρακολούθηση Συνεδρίου Δωρεάν

Για κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 26 Μαρτίου 2019.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για τους εισηγητές

Η εγγραφή στο συνέδριο προτείνεται να γίνει εγκαίρως με κατάθεση του αντιτίμου στον Αρ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 469 / 296451-10 (E ΔΙΚΤΥΟ ΤΠΕΕ),

IBAN: GR3801104690000046929645110

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εισηγητή.

Μετά την κατάθεση του αντιτίμου, κάθε εισηγητής θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα (σκαναρισμένο) για τη συμμετοχή στο συνέδριο με e-mail στο ntzimop@sch.gr