Διαδικασία Εγγραφής Μελών

  1. Αποστολή αίτησης και βιογραφικού στο email ntzimop@sch.gr.
  2. Απόφαση αποδοχής του νέου μέλους από το Δ.Σ. του e-Δίκτυο.
  3. Κατάθεση εγγραφής και συνδρομής στην Εθνική Τράπεζα (όπως στο έντυπο).

Άρθρο 5

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη:

Για να γίνει ένα πρόσωπο δεκτό ως τακτικό μέλος της Ένωσης απαιτείται έγγραφη αίτηση με βιογραφικό και έγκριση από το Δ.Σ. της Ένωσης. Για την αποδοχή ενός προσώπου ως τακτικού μέλους της Ένωσης απαιτείται να έχει εναλλακτικά:

α) Δύο τουλάχιστον δημοσιευμένες εισηγήσεις σε ημερίδες ή συνέδρια ή περιοδικά ή εκπαιδευτικές Πύλες με θέμα τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

β) Παράγει κάποιο έργο συναφές με ΤΠΕ (βιβλία, CD, συμμετοχή σε έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης και προγράμματα του ΥΠΕΠΘ ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

γ) Πιστοποιηθεί ως «Επιμορφωτής για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» από το ΥΠΕΠΘ ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

δ) Θέση στελέχους της Εκπαίδευσης που ενδιαφέρεται για την χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίτιμα μέλη γίνονται όσοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Η απονομή της ιδιότητας του επιτίμου μέλους γίνεται με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση και την έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία ταμειακή υποχρέωση. Μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παρακολουθούν τις εργασίες της, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου και χωρίς να μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται η αποδοχή των όρων του Καταστατικού, αίτηση προς το Δ.Σ. του Σωματείου και καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.