Διοργανωτές του 10ου συνεδρίου – Ρόδος 2019 (από τη Σύρο στη Ρόδο)

Διοργανωτές Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu) Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Ρόδου) Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ – ΤΠΕ@Ε http://sep-tpe.gr/ ) Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Νηπιαγωγών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Π.Ε.E.Ν.Α@ΤΠΕ) Συνδιοργανωτές: Οργανισμός Ανοικτών…

Θεματολογία του 10ου συνεδρίου – Ρόδος 2019 (από τη Σύρο στη Ρόδο)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας. Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο με χρήση του OER Canvas. Σενάρια χρήσης ανοιχτού λογισμικού από τον κατάλογο της ΕΕΛΛΑΚ. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη…

Σκοπός του 10ου συνεδρίου – Ρόδος 2019 (από τη Σύρο στη Ρόδο)

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Το 10ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως…