Σημαντικές ημερομηνίες
10 Οκτωβρίου 2016 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
28 Φεβρουαρίου 2017 Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
15 Μαρτίου 2017 Ενημέρωση αποδοχής
26 Μαρτίου 2017 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
5 Απριλίου 2017 Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
28 – 30 Απριλίου 2017 Διεξαγωγή Συνεδρίου