Διαδικασία Εγγραφής

Αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο

Όσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο είτε ως εισηγητές είτε με απλή παρακολούθηση του συνεδρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στο συνέδριο.

Πληρωμή

Η εγγραφή στο συνέδριο προτείνεται να γίνει εγκαίρως με κατάθεση του αντιτίμου στον Αρ. Λογαριασμού:

Εθνική Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού: 469 / 296451-10
Δικαιούχος: (E ΔΙΚΤΥΟ ΤΠΕΕ)
IBAN: GR3801104690000046929645110

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συνέδρου.

Αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης

Μετά την κατάθεση του αντιτίμου κάθε σύνεδρος θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην τράπεζα για τη συμμετοχή στο συνέδριο (εναλλακτικά) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • με e-mail στο ntzimop@sch.gr
 • με fax στο 22810-85173
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση
  Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων
  Λιβάδια Μάννα
  Σύρος Τ.Κ 84 100
  (υπόψη Ν. Τζιμόπουλου)

Κόστος εγγραφής

Σύνεδροι Εγγραφή πριν την 26η Μαρτίου 2016 Εγγραφή μετά την 26η Μαρτίου 2016
Εισηγητές μέλη του e-Δικτύου 30 € 40 €
Εισηγητές μη μέλη του e-Δικτύου 40 € 50 €
Σύνεδροι – Παρακολούθηση συνεδρίου 30 € 30 €